Styrsystem för skjutluckor


Ett tryck på knappen är allt som behövs för att öppna våra eldrivna skjutluckor – oberoende av storlek och användningsområde. Våra skjutluckor anpassas alltid efter kundens behov vilket även gäller skjutluckornas styrsystem.

Vi erbjuder två olika styrsystem: Ett enkelt elektromekaniskt system för mindre och enklare skjutluckor samt ett modernt mjukvarustyrt system för större och mer avancerade skjutluckor.

Teknisk specifikation

EM - ELEKTROMEKANISKT STYRSYSTEM Vårt elektromekaniska styrsystem EM är ett enkelt och robust system. Det består av få detaljer som kan gå sönder och om någonting krånglar så är det väldigt lätt att felsöka.

Systemet är lämpligt till mindre skjutluckor där det rörliga glaset har låg vikt. Små och lätta skjutluckor har inget behov av mjukstart/-stopp och därför ger det elektromekaniska styrsystemet den kortaste öppningstiden.

Manövrering sker med hålldonsmanövrering (tryck-och-håll). Ändlägesbrytare för anslutning till tredje-partssystem (exempelvis inbrottslarm) kan fås som tillval. Systemet kan även förses med batteribackup så att skjutluckan kan manövreras vid strömbortfall.

EM är normalt det mest ekonomiska alternativet för mindre skjutluckor. 
S3 - MJUKVARUSTYRT STYRSYSTEM I styrsystemet S3 kontrolleras funktionaliteten av mjukvara. Med S3 blir kundanpassningar kostnads-effektiva och påverkar inte leveranstiden. Funktion-alitet kan uppgraderas i efterhand utan krav på ny hårdvara.

Systemet är lämpligt för mellanstora och stora skjut-luckor för att minska det mekaniska slitaget vilket förlänger skjutluckans livslängd och minskar under-hållskostnaderna. Systemet används också till skjut-luckor som ska förses med olika tillvalsfunktioner.

Mjukstart/-stopp är standard och det är möjligt att justera acceleration, hastighet och inbromsning vilket ger en mjuk och fin gång samtidigt som det mekaniska slitaget minskar. Manövrering sker som standard med hålldonsmanövrering (tryck-och-håll) och impulsdonsmanövrering (tryck-och-släpp) finns som tillval.
Vanliga mjukvarustyrda tillval är;
• Impulsdonsmanövrering (tryck-och-släpp)
• Larmstängning via brandlarm
• Larmstängning via överfallslarm
• Öppning via IR-stråle
• Stängning via timer
• Öppna till en position (ex. 200 mm)
• Anslutning till tredepartssystem (I/O)

Andra tillval är ändlägesbrytare för anslutning till tredjepartssystem (exempelvis inbrottslarm). Om det finns mer än en operatörsplats kan flera manöver-don anslutas. Systemet kan även förses med batteribackup så att skjutluckan kan manövreras vid strömbortfall – vilket är mycket viktigt för att säker-ställa att skjutluckan kan stänga vid ett larm.

S3 är normalt det långsiktigt mest ekonomiska alternativet för mellanstora och stora skjutluckor.
GUIDE TILL VAL AV STYRSYSTEM   SMÅ SKJUTLUCKOR
Välj EM för;
• Högsta hastighet och kortaste öppningstid
• Lägsta inköpspris
• Lägsta totala ägandekostnad (TCO)
Välj S3 för;
• Mjukstart/-stopp för mjuk och fin gång
• Justerbar acceleration, hastighet och inbromsning
• Tillgång till impulsdonsmanövrering, larmstängning och andra tillvalsfunktioner
• Möjlighet att uppgradera funktionalitet i efterhand

MELLANSTORA SKJUTLUCKOR
Välj EM för;
• Lägsta inköpspris
Välj S3 för;
• Mjukstart/-stopp för mjuk och fin gång
• Justerbar acceleration, hastighet och inbromsning
• Tillgång till impulsdonsmanövrering, larmstängning och andra tillvalsfunktioner
• Möjlighet att uppgradera funktionalitet i efterhand
• Lägsta totala ägandekostnad (TCO)

STORA SKJUTLUCKOR
EM kan inte väljas på stora skjutluckor då det mekaniska slitaget blir för stort.
Välj S3 för;
• Mjukstart/-stopp för mjuk och fin gång
• Justerbar acceleration, hastighet och inbromsning
• Tillgång till impulsdonsmanövrering, larmstängning och andra tillvalsfunktioner
• Möjlighet att uppgradera funktionalitet i efterhand
• Lägsta totala ägandekostnad (TCO)
MER ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV STYRSYSTEM Batteribackup:
Med en batteribackup kan skjutluckan öppnas och stängas som vanligt vid strömavbrott. Detta är extra viktigt vid larmstängning via brandlarm.

Hålldons- eller impulsdonsmanövrering:
Både EM och S3 har hålldonsmanövrering (tryck-och-håll) som standard. Det innebär att skjutluckan kör så länge som knappen hålls intryckt och när man släpper knappen stannar den. Hålldonsmanövrering är enkelt och intuitivt att använda, även under stress och i hotfulla situationer.

Hålldonsmanövreringen på S3 kan utökas till kombinerad hålldons- och impulsdonsmanövrering. Impulsdonsmanövrering (tryck-och-släpp) innebär att det räcker med ett kort tryck på knappen för att starta skjutluckan. Skjutluckan fortsätter att köra tills den öppnat/stängt, eller tills man trycker på knappen en gång till. Impulsdonsmanövrering är bekvämt att använda och ofta uppskattat av operatören.

Under stress, t.ex. i en hotfull situation, kan det hända att operatören trycker på stängknappen upprepade gånger vilket leder till att en skjutlucka med impulsdonsmanövrering stannar istället för att stänga. På arbetsplatser med höga säkerhetskrav kan impulsdonsmanövrering därför upplevas som osäkert. Vi rekommenderar då att använda hålldons-manövrering och komplettera S3-systemet med överfallsstängning via ett separat manöverdon. Överfallsstängning sker självfallet alltid med impuls-donsmanövrering och kan inte stoppas av misstag.

Anslutning till tredjepartssystem:
S3 har en elektronisk huvudenhet som är placerad utanför skjutluckan (B x H x D 175 x 80 x 50 mm). Huvudenheten finns i två utföranden och det som skiljer dem åt är antalet anslutningar.

Till standardversionen kan manöverdon för öppna/ stäng samt överfallsstängning anslutas. Premium-versionen har dessutom tre extra ingångar och tre extra utgångar som används vid anslutning till tredje-partssystem. För anslutning till brandlarm krävs premiumvarianten.

Ladda ner

Produktblad styrsystem (278 KB)

Tillbehör