Miljö

Vi verkar för en bättre miljö


Miljön har alltid varit viktig för oss som arbetar på Svalson och vi har aktivt arbetat med miljöfrågor i över 35 år. Framför allt märker du det på våra slutprodukters långa livslängd. Skjutluckorna som producerades när Svalson startade för över 35 år sedan används och fungerar än idag. Vi kan fortfarande tillhandahålla reservdelar eller uppdateringar till allt vi producerat om det skulle behövas.

Svalson arbetar kontinuerligt med att förbättra både våra produkter men även det sätt vi producerar dem på. Vi strävar efter att alltid använda den bäst kända miljövänliga tekniken och det bäst kända miljövänliga materialet i allt vad vi producerar. Våra produkter rekommenderas av Sunda Hus och är bedömda och godkända av Byggvarubedömningen. 

 

  

Maud Spencer
Verkställande direktör

 

Miljöpolicy
Svalson AB tillverkar och säljer eldrivna skjutluckor av hög kvalitet. Vår målsättning är att minimera den miljöpåverkan vår verksamhet ger och uppnå en ständig förbättring genom att:

  • minska förbrukningen av energi, råvaror och naturresurser.
  • arbeta för ökad återanvändning och återvinning av de restprodukter som genereras i verksamheten och minska uppkomst av avfall.
  • minska risken för spridning av farliga ämnen till luft, mark och vatten.

 Denna målsättning ska uppnås med hjälp av:

  • ett fungerande miljöledningssystem som lever upp till kraven i ISO 14001.
  • gällande miljölagstiftning, dess författningar och andra krav.
  • en säker och sund arbetsplats där vi utbildar och entusiasmerar våra anställda för att nå en hög kompetensnivå inom miljöområdet.  
  • att ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer som är knutna till vår verksamhet för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.
  • samverkan och kommunikation med våra intressenter vad gäller vårt arbete för en bättre miljö.
  • att utföra miljökonsekvensbedömningar vid all teknik-, produkt- och verksamhets-utveckling.

På detta sätt ska vi ta vårt miljöansvar och kontinuerligt arbeta för en hållbar utveckling.